Dla kogo jest terapia integracji sensorycznej

Dla kogo jest terapia integracji sensorycznej?

Metoda integracji sensorycznej ma szerokie zastosowanie, jest wykorzystywana w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jednak coraz częściej na terapię trafiają coraz młodsze dzieci.Terapia integracji sensorycznej jest dla osób z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, jednak biorąc pod uwagę szczególne potrzeby rozwojowe i terapeutyczne, jest wykorzystywana jako metoda wspomagająca u dzieci:

  • z ADHD, ADD,
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
  • z autyzmem,
  • z zespołem Downa,
  • z zespołem FAS,
  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • z wszelkimi dysfunkcjami rozwojowymi.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego nie mijają samoistnie

Centrum Terapii Logop