Objawy zaburzeń integracji sensorycznej

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej:

 • Trudności w nauce,
 • Problemy z koncentracją,
 • Przedłużająca się wada wymowy,
 • Obniżone napięcie mięśniowe,
 • Problemy z wykonywaniem czynności samoobsługowych (ubieranie się),
 • Preferowane aktywności statyczne, pozycje siedzące,
 • Problemy z utrzymaniem równowagi,
 • Obniżona koordynacja ruchowa, świadomość ciała,
 • Niższe zdolności w zakresie czynności manualnych,
 • Potyka się zarówno prawą jak i lewą ręką,
 • Jest niezdarne, potyka się i przewraca,
 • Trudności z percepcją słuchową,
 • Niskie poczucie wartości,
 • Problemy emocjonalne,
 • Opóźniony rozwój ruchowy,
 • Obniżony lub podwyższony poziom aktywności,
 • Problemy z podejmowaniem decyzji,
 • Źle reaguje na zmiany w rozkładzie dnia,
 • Gwałtowanie reaguje na różne zdarzenia i sytuacje,
 • Źle toleruje pewne faktury, materiały, ubrania,
 • Nie lubi obcinania paznokci, czesania,
 • Źle reaguje na hałas, pewne dźwięki,
 • Wykazuje niechęć do bycia dotykanym,
 • Ma chorobę lokomocyjną,
 • W trakcie jedzenia lub mycia zębów ma często odruch wymiotny,
 • Źle sypia

Centrum Terapii Logop