O nas

Marta Baj-Lieder184155_116049201824779_7987390_n

właściciel, logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta Empathy Dolls®, terapeuta ręki, instruktor masażu Shantala, doradca noszenia ClauWi®, autor książek „Barwy Świata”, „Kręć się, biegaj, baw się z nami. Zestaw kart do terapii integracji sensorycznej”, „Dzieciaki naśladują zwierzaki- zestaw kart do terapii integracji sensorycznej”; autor artykułów ukazujących się na ogólnopolskich portalach (logopeda.pl, dzielnicarodzica.pl, egodziecka.pl, integracjasensoryczna.info).

Członek Stowarzyszenia Integracji Sensomotorycznej SISM oraz Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej

Współzałożyciel Szkoły Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka” z siedzibą w Gdańsku i Warszawie.

www.szkolaterapiikarmienia.pl

Autor szkoleń „Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym”, „Nadwrażliwość dotykowa w sferze orofacjalnej”, „Nadmierne ślinienie się-techniki terapeutyczne”. Współautor szkolenia „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”

Wykształcenie:                                                                                                                                                                     teczka_krec_sie.indd

 • Uniwersytet Gdański – studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej
 • Uniwersytet Gdański – studia podyplomowe z zakresu terapii logopedycznej
 • Uniwersytet Gdański – studia magisterskie – pedagogika ogólna
 • Uniwersytet Gdański – studia licencjackie – wczesna edukacja i logopedia

Kursy:

 • Diagnoza i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt- nowe podejście
 • Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego
 • Nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne u dzieci- wpływ na trudności w uczeniu się i funkcjonowanie
 • Treatment of Picky and Problem Eaters Using Food Chaining Therapy
 • Mikrobiota jelitowa czy przyczyn zachowań autystycznych możemy szukać w jelitach?
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi-diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • KORP- standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
 • Ayres Sensory Integration Fidelity Measure
 • Metody i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym
 • Terapia logopedycznego małego dziecka z autyzmem
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch feeding disorders – kurs podstawowy
 • Certyfikowany kurs Original Empathy Dolls®- for learning, playing and therapy
 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbalno-tonalnej
 • Zaburzenia jedzenia u dzieci
 • Trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym- diagnoza i strategie terapeutyczne- Lindsay Hardy
 • Solving the Puzzle of Autism:Using Tactile Therapy Techniques (Puzzle autyzmu: stosowanie dotykowych technik terapeutycznych) Monica Purdy, M.A., CCC-SLP
 • Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z jedzeniem
 • Trudności z jedzeniem dzieci z zaburzeniami rozwoju- trening jedzenia
 • Integracja sensoryczna w rozwoju niemowląt i dzieci (Susanne Smith Roley)
 • Everything You Need to Know about a Baby’s Mouth for Good Feeding, Speech, and Mouth Development – Diane Bahr, MS. CCC-SLP
 • Pomysły terapeutyczne na terapię i usprawnianie zmysłów dziecka z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PSTIS „Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka - ujęcie interdyscyplinarne” Tracy M. Stackhouse
 • Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo – porodowego- warsztaty neurologopedyczne moduł II
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial disorders (Ester de Ru)
 • Podstawy wiedzy o neurorozwoju
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii- warsztaty neurologopedyczne moduł I
 • Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia i produkcji mowy wg S. Rosenfeld-Johnson
 • Diagnostyka miofunkcjonalna wg A. Kittel
 • Konferencja logopedyczna  Wczesna interwencja logopedyczna- Terapia, wspomaganie, wsparcie- trzy drogi, jeden cel
 • Torowanie traktu ustno-twarzowego
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka
 • Autorski program łagodnej stymulacji rozwoju noworodków i niemowląt CCCC-SKS
 • Zabawa inspirująca rozwój część 1 i 2
 • Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami rozwoju do 12 roku życia, w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • Terapia karmienia: ujęcie sensoryczno-motoryczne prowadzone przez Lori L. Overland, M. S. CCC-SLP, C/NDT (Feeding Therapy: A sensory-motor approach)
 • Karmienie piersią
 • Karmienie dzieci z MPD
 • Problemy żywieniowe w dzieciństwie- dysfagia dziecięca- badanie-ocena-interwencja wg metody NDT Bobath (Dore Blom)
 • Stymulacja mechanizmów lewopólkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Terapia neurobiologiczna
 • Zaburzenia połykania
 • Niedokształcenie mowy-afazja rozwojowa
 • Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka,wadliwej wymowie i skuteczności terapii
 • Kurs na Doradcę Noszenia ClauWi®
 • Zaburzenia karmienia u dzieci – zespołowe postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne
 • Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniem autystycznym
 • Specyfika wspierania dzieci urodzonych przedwcześnie w praktyce logopedy i rehabilitanta
 • Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Ruch, wzrok, słuch – podstawa uczenia się
 • Diagnoza i terapia dysfagii
 • Integracja sensoryczna stopien I i II
 • Terapia ręki
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Kurs instruktorski Masaż Shantali Special Care
 • Dziecięcy Masaż Shantala
 • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji stopień I
 • Integracja sensoryczna stopień I – Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej
 • Terapia ręki
 • Neurosensometryczna integracja schematów odruchów narodzin i poporodowych
 • Neurosensomotoryczna integracja motoryki pierwotnej i jej wpływ na rozwój języka i mowy
 • Neurosensomotoryczna integracja odruchów twarzy
 • Konferencja szkoleniowa – Narodziny w aspekcie triady (matka-dziecko-ojciec) oraz rozwoju psychomatycznego dziecka
 • Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa
 • Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o ADHD
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem stopień I
 • Metoda dobrego startu
 • Dysleksja rozwojowa (teoria, diagnoza i terapia)
 • Metoda Knillów

Współpracuję z magazynem Together- rodzinna strona Trójmiasta, pełnię funkcję eksperta w serwisach NaszeDziecko.net.pl, ilekarze.pl oraz osesek.pl

 

Maja Kędzior

Logopeda

Wykształcenie:

 • Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (specjalność: pedagogika opiekuńcza)

Kursy:

 • Logorytmika- ruch, słuch, słowo
 • KORP- standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
 • Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Nadmierne ślinienie się-techniki terapeutyczne
 • Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w grupie przedszkolnej
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz.1
 • Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapii
 • Podstawy ortodoncji dla logopedów.Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce
 • Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci
 • Specjalistyczne Warsztaty Diagnozy i Terapii Dziecka Dyslektycznego
 • Szkolenie z zakresu pomagania osobom w kryzysie psychologicznym
 • Trening interpersonalny
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

 

Dagmara Fiedorczuk

Terapeuta Integracji Sensorycznej, psycholog, terapeuta Empathy Dolls®

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, mgr psychologii
 • Gdański Uniwersytet Medyczny, studia podyplomowe, psychologia kliniczna
 • Integracja sensoryczna, studia podyplomowe

Kursy:

 • I moduł Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy
 • Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego
 • Nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne u dzieci- wpływ na trudności w uczeniu się i funkcjonowanie
 • KORP- standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
 • Metody i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch feeding disorders – kurs podstawowy
 • Certyfikowany kurs Original Empathy Dolls®- for learning, playing and therapy
 • Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym
 • Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o metodę PTR
 • Zaburzenia jedzenia u dzieci
 • Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z jedzeniem
 • Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Trudności z jedzeniem dzieci z zaburzeniami rozwoju- trening jedzenia
 • Pomysły terapeutyczne na terapię i usprawnianie zmysłów dziecka z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
 • Medyczne aspekty rozwoju małego dziecka i opieki nad nim
 • Podstawy wiedzy o neurorozwoju
 • Stymulacja mechanizmów lewopólkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Terapia neurobiologiczna
 • II stopień w zakresie terapii integracjii sensorycznej, PSTIS
 • I stopień w zakresie terapii integracjii sensorycznej, PSTIS
 • Pomoc psychologiczna w kryzysie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 • Trzystopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem
 • IV Sympozjum naukowe „Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem” zorganizowane przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku
 • Warsztat „Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych” zorganizowany przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku
 • Szkolenie „Zespół Aspergera” zorganizowane przez Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z autyzmem w Gdańsku
 • Szkolenie „ADHD – diagnoza i psychoedukacja” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo ADHD
 • Kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Dyslekcji
 • Warsztat „Wczesna diagnoza dzieci z zaburzeniem autystycznym” zorganizowany przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku
 • Warsztat „Rozwijanie zachowań społecznych” zorganizowany przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku
 • III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Efektywne sposoby uczenia dzieci z autyzmem w praktyce i badaniach” zorganizowane przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku
 • Szkolenie „Metoda Dobrego Startu” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji

 

Agnieszka Borowska-Kociemba

Terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog, terapeuta Empathy Dolls®, autor książek „Karty dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”, „Kręć się, biegaj, baw się z nami. Zestaw kart do terapii integracji sensorycznej”,”Dzieciaki naśladują zwierzaki- zestaw kart do terapii integracji sensorycznej” .

200_0_productGfx_70deb42af8f1813fb51f626271a37bad

Wykształcenie:

 • Studia Podyplomowe ,WSSE w Warszawie – Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami
 • Studia magisterskie, Uniwersytet Zielonogórski – Rewalidacja osób chorych
 • Studia licencjackie, DSWE TEB we Wrocławiu – Oligofrenopedagogika

Kursy:

 • Mikrobiota jelitowa czy przyczyn zaburzeń autystycznych możemy szukać w jelitach?
 • Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi-diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne
 • Ayres Sensory Integration Fidelity Measure
 • Metody i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym
 • Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch feeding disorders – kurs podstawowy
 • Certyfikowany kurs Original Empathy Dolls®- for learning, playing and therapy
 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbalno-tonalnej
 • Trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym- diagnoza i strategie terapeutyczne- Lindsay Hardy
 • Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Integracja sensoryczna w rozwoju niemowląt i dzieci (Susanne Smith Roley)
 • Pomysły terapeutyczne na terapię i usprawnianie zmysłów dziecka z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
 • Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
 • Autorski program łagodnej stymulacji rozwoju noworodków i niemowląt CCCC-SKS
 • Zabawa inspirująca rozwój część 1
 • Kinezjolgia edukacyjna II°
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim
 • Planowanie terapii uczniów z upośledzeniem umysłowym
 • Umiejętności wychowawcze
 • Uczenie zachowań społecznych dzieci z autyzmem
 • Uczenie zachowań werbalnych dzieci z autyzmem
 • Jestem – Czuję – Dotykam – Porozumiewam się”
 • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem II°
 • Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną
 • Makaton szkolenie zawansowanie
 • Makaton zabawy
 • Trudny rodzic w szkole –jak zamienić walkę we współpracę
 • Terapia Ręki II°
 • PECS I°

Kinga Stolarska

Terapeutka Integracji Sensorycznej, trenerka rozwoju osobistego, psycholożka, terapeuta Empathy Dolls®

Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej

Wykształcenie:

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, studia magisterskie – psychologia
 • Szkoła Rozwoju Umiejętności Trenerskich TROP w Warszawie
 • Studium Nonviolent Communication (NVC)

Kursy:

 • Mikrobiota jelitowa czy przyczyn zaburzeń autystycznych możemy szukać w jelitach?
 • Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi-diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch feeding disorders – kurs podstawowy
 • Certyfikowany kurs Original Empathy Dolls®- for learning, playing and therapy
 • Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym
 • Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Integracja sensoryczna w rozwoju niemowląt i dzieci (Susanne Smith Roley)
 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PSTIS „Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka - ujęcie interdyscyplinarne” Tracy M. Stackhouse
 • Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej:  STEPSI – narzędzie do efektywnego rozumowania klinicznego - Tracy M. Stackhouse
 • Podstawy wiedzy o neurorozwoju
 • Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci
 • Zabawa inspirująca rozwój część 2
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0 -36 m.ż
 • Zabawa inspirująca rozwój część 1
 • Kurs II stopinia w zakresie integracjii sensorycznej (PSTIS)
 • Kurs I stopinia w zakresie terapii integracjii sensorycznej (PSTIS)
 • NVC w kontaktach z dziećmi i młodzieżą (Marianne Gothlin, Fundacja Świadomego Rozwoju)
 • Program Ambasadorzy Empatii (Dojrzewalnia Róż Ewy Panufnik w Warszawie)
 • Komunikacja niewerbalna w kontaktach biznesowych i osobistych (Aleksandra Brzozowska, Instytut Miasta)
 • Program Wspierania Rodziny (Aleksandra Karasowska)
 • Rozwiązywanie Konfliktów i Mediacje Rówieśnicze (Pracownia Psychologiczna. Elżbieta Sołtys)
 • Podstawy treningu i warsztatu psychologicznego

 

Paulina Wereszko

Terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny, trenerka profilaktyki pogryzień, dogoterapeutka

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Gdański, studia magisterskie- pedagogika niepełnosprawności
 • Uniwersytet Gdański, studia licencjackie- pedagogika- edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną

Kursy:

 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi-diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • „Relacja bez kar i nagród” – warsztaty z Agnieszką Stein
 • „Pies w edukacji” – warsztaty Fundacji „Pies i Staś”
 • Trener profilaktyki pogryzień – kurs Fundacji „Pies dla Stasia”
 • „Podstawy felinoterapii” – kurs Fundacji „Razem Łatwiej”
 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – szkolenie prowadzone przez Gorat
 • Seminarium „TTouch dla psów i kotów” z udziałem Sarah Fisher
 • Konferencja „Trening doskonały – różnice w kształtowaniu zachowań psów określonych ras” z udziałem Niny Bodarenko
 • Udział w obozie szkoleniowo-rekreacyjnym dla psów i przewodników zorganizowanym przez szkoły KynoPark oraz Psiok
 • Kurs integracji sensorycznej II stopnia „Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej” prowadzone w ramach projektu pt.: „Pomorski rehabilitant XXI w.”
 • Organizacja i udział w XI Konferencji dotyczącej Nauczania i Wychowania Integracyjnego w SP nr 44 w Gdańsku
 • Kurs doskonalący Metoda Dobrego Startu – część praktyczna organizowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • Kurs doskonalący Metoda Dobrego Startu – część teoretyczna organizowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • Udział w szkoleniu „Jakie terapie dla osób z autyzmem są rekomendowane, a jakie nie, i dlaczego?” prowadzonym przez dr Monikę Suchowierską
 • Konferencja szkoleniowa „Na drodze ku samodzielności” dotycząca tworzenia warunków rozwoju i wsparcia osób z zespołem Aspergera oraz ich rodzin organizowana przez „POMOST”
 • IV Sympozjum Naukowe „Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem” wykłady oraz warsztaty organizowane przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Kurs „Podstawy terapii z udziałem psa” organizowany przez Fundację Dogtor
 • Szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
 • Warsztaty pt.: „Wspomaganie uczniów z autyzmem i zaburzeniami rozwoju w klasie integracyjnej” organizowane przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku
 • Szkolenie „Zespół Aspergera – psychologiczne i pedagogiczne wyzwania i dylematy” prowadzone przez dr Agnieszkę Rynkiewicz
 • Szkolenie I° w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”
 • Szkolenie „Sprawniej Żyć Razem”
 • Warsztaty języka migowego organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego „Integrum”
 • Kurs wychowawcy kolonijnego organizowany przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego

Anna Olszowska

Terapeutka Integracji Sensorycznej, nauczyciel w klasie integracyjnej, pedagog, socjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Podyplomowe Studium Socjoterapii
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie   - studia magisterskie-  pedagogika  nauczania początkowego
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna – studia licencjackie – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Kursy:

 • Mikrobiota jelitowa czy przyczyn zaburzeń autystycznych możemy szukać w jelitach?
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej I° i II°
 • Metoda  Ruchu  Rozwijającego  Weroniki Sherborne
 • Kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzm
 • Terapia ręki
 • Terapia przez sztukę
 • ADHD – symptomy i terapia
 • Poznawczo – behawioralna terapia dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
 • Uczeń z Zespołem  Aspergera
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Spójrz inaczej
 • Mediacje konfliktów z udziałem dzieci
 • Pomoc dziecku doświadczającemu przemocy
 • Biblioterapia nie tylko w bibliotece
 • Wprowadzenie do pedagogiki zabawy
 • Teatr dla życia- od instruktora do rezysera
 • Tańce integracyjne

Paulina Konarczak

Terapeutka Integracji Sensorycznej, psycholożka

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsk- studia podyplomowe- integracja sensoryczna
 • Uniwersytet Gdański- studia magisterskie- psychologia kliniczna

Kursy:

 •  Kurs II stopnia w zakresie integracji sensorycznej (PSTIS)
 • Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego
 • Kurs I stopnia w zakresie integracji sensorycznej (PSTIS)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Konferencja szkoleniowa „Trudne zachowania u dzieci”
 • Metody aktywizujące w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Pierwsza Pomoc Przedlekarska
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem
 • Interwencja w rodzinie w sytuacji wykorzystywania seksualnego u dziecka
 • Kurs wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Agata Potrykus

Logopeda wczesnej interwencji, terapeuta Empathy Dolls®

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Gdański- studia magisterskie – wczesna interwencja logopedyczna
 • Uniwersytet Gdański- studia licencjackie – wczesna edukacja z logopedią

Kursy:

 • Mikrobiota jelitowa czy przyczyn zaburzeń autystycznych możemy szukać w jelitach?
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi-diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch feeding disorders – kurs podstawowy
 • Certyfikowany kurs Original Empathy Dolls®- for learning, playing and therapy
 • Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym
 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbalno-tonalnej
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
 • Elementy sensoplastyki
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • MAKATON program rozwoju komunikacji PRKM poziom drugi
 • Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Terapia logopedyczna z punktu widzenia osoby z trudnościami w przyjmowaniu pokarmów
 • Pomysły terapeutyczne na terapię i usprawnianie zmysłów dziecka z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
 • MAKATON program rozwoju komunikacji PRKM poziom pierwszy
 • Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym- Szkoła Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka”
 • Terapia ręki II stopień
 • Terapia ręki I stopień
 • Podstawy wiedzy o neurorozwoju
 • Wczesna terapia logopedyczna. Zaburzenia mowy i funkcji pokarmowych, diagnoza oraz terapia logopedyczna małego dziecka od 0 – 4 r.ż
 • Nadmierne ślinienie się- techniki terapeutyczne
 • Dziecko wiotkie
 • Kurs instruktorski Masaż Shantali Special Care
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej
 • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci- aspekt logopedyczny
 • Stymulacja procesów myślenia, kategoryzacje, myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Problemy żywieniowe w dzieciństwie- dysfagia dziecięca- badanie-ocena-interwencja wg metody NDT Bobath (Dore Blom)
 • Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg Dr S. Masgutowej cz. II
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg Dr S. Masgutowej cz. I
 • „Dlaczego logopedzi boją się jąkania- analiza zjawiska od strony lingwistycznej i terapeutycznej”
 • „Zasady postępowania przy ocenie logopedycznej budowy jamy ustnej”
 • „Jak to jest być jąkającym się”, „Jąkanie diagnoza i terapia”
 • „Bańki? piórka? wiatraczki? Nie! Ciekawe zabawy oddechowe z dziećmi i młodzieżą”
 • Konferencja „Razem pełni sprawni. Dobre praktyki w szkole i jej otoczeniu”
 • Konferencja „Diagnoza logopedyczna- różne podejścia, jeden cel”
 • Konferencja „Nowe klucze do kompetencji kluczowych” – program DICE
 • Kurs dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku

Aleksandra Wrześniewska

Logopeda wczesnej interwencji, terapeuta Empathy Dolls®

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Gdański- studia magisterskie – wczesna interwencja logopedyczna
 • Uniwersytet Gdański- studia licencjackie – praca socjalna
 • Uniwersytet Gdański- studia licencjackie- wczesna edukacja z logopedią

Kursy:

 • Diagnoza i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt-nowe podejście
 • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego. Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (o typie afazji), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo
 • Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego
 • Mikrobiota jelitowa czy przyczyn zaburzeń autystycznych możemy szukać w jelitach?
 • Metody i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym
 • Metoda Dobrego Startu (część praktyczna)
 • Zabawy z przytupem
 • Być dobrym terapeutą
 • Terapii Ręki (I i II stopień) organizowanym przez Mazurskie Centrum Szkoleń
 • Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch feeding disorders – kurs podstawowy
 • Certyfikowany kurs Original Empathy Dolls®- for learning, playing and therapy
 • Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym
 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbalno-tonalnej
 • Podstawy wiedzy o neurorozwoju
 • Nadmierne ślinienie się- techniki terapeutyczne
 • Integracja sensoryczna w terapii dzieci z autyzmem
 • Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z autyzmem
 • Konferencja naukowa „Wieczne dziecko” poświęcona problemom dzieci z FAS i FASD
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom
 • Trzystopniowy kurs dotyczący terapii behawioralnej
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania jako stymulacja rozwoju funkcji poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym
 • Problemy karmienia i ich usprawnianie u dzieci z wyzwaniami rozwojowymi
 • Konferencja „Na drodze ku samodzielności. Tworzenie warunków rozwoju i systemu wsparcia dla dzieci z zespołem Aspergera i ich rodzin”
 • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci- aspekt logopedyczny
 • „Bańki? Piórka? Wiatraczki? Nie! Ciekawe zabawy oddechowe z dziećmi i młodzieżą”
 • Masaż twarzy z elementami drenażu limfatycznego
 • Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniami autystycznymi
 • Podstawy wspierania osoby głuchoniewidomej
 • Zasady współpracy nauczycieli i rodziców
 • Szkolenie dla trenerów Praw Człowieka Amnesty International
 • Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych
 • Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Maria Faściszewska

Dr, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UKW, pracownik PPP7 w Gdańsku, neurologopeda, filolog polski i rosyjski, autorka książek z zakresu terapii logopedycznej: Cienie logopedyczne; Różnicowanie fonemowe głosek ś, s, sz, Wesołe minki tygryska, Sokole oko. Zainteresowania terapeutyczne i naukowe dotyczą szczególnie profilaktyki, diagnozy i terapii jąkania u dzieci i młodzieży oraz kwestii zaburzeń

Wykształcenie:

 • 2014 – uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (Praca: Niepłynność mówienia w tekstach dialogowych i narracyjnych osób jąkających się)
 • 2008- UG, Podyplomowe Studium Neurologopedyczne
 • 2005 – UG, Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu

Kursy:

 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi-diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • Terapia jąkania dla dzieci w wieku szkolnym. Rozwijanie kluczowych umiejętności klienta i terapeuty – wprowadzenie prowadzony przez Jane Harley.
 •  Dwujęzyczni uczniowie z różnymi zaburzeniami językowymi- oceny i strategie interwencji logopedycznej prowadzone przez prof. Henriette W. Langdon
 • Terapia jąkania dzieci w wieku szkolnym prowadzone przez dr. K. Węsierską
 • Diagnozowanie jąkania u dzieci przedszkolnych prowadzone przez dr. K. Węsierską i B. Jeziorczak
 • Mini-KIDS – terapia jąkania małego dziecka prowadzone przez Petera Schneidera
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania prowadzone przez mgr K. Sedivy
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji prowadzone przez mgr K. Sedivy
 • Terapia neurobiologiczna prowadzone przez prof. J Cieszyńską
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych  prowadzone  przez dr m. Korendo
 • Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza, terapia prowadzone przez dr K. Węsierską
 • Dialog i narracja prowadzone przez mgr D. Szubstarską i mgr B. Bednarską
 • Giełkot  – teoria, diagnoza i terapia prowadzone przez Mannon Abbink-Spruit
 • Kurs elementarny System Języka Migowego prowadzony przez PZG w Gdańsku
 • Diagnoza i terapia jąkania stopień II prowadzone przez pana dr. M. Chęćka
 •  certyfikowany trener metody Learning Language and Loving It przez The Henen Centre
 •  Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie  prowadzone przez dr J. Panasiuk
 •  III stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej w pracy z dziećmi  i  młodzieżą z autyzmem organizowane przez IWRS
 • Diagnoza i terapia jąkania stopień I prowadzone przez pana dr. M. Chęćka
 • szkolenie „Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w rehabilitacji małego dziecka z wadą słuchu” I stopień
 • szkolenie I° w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej;
 • uczestnictwo w realizacji programu Rodzinnej terapii jąkania prowadzonej przez mgr H. Waszczuk;
 •  kurs Istota i terapia jąkania prowadzony przez dr K. Szamburskiego;

Karolina Porydzaj

Terapeutka Integracji Sensorycznej, psycholog

Wykształcenie:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie- studia magisterskie- psychologia

Kursy:

 • Mikrobiota jelitowa czy przyczyn zaburzeń autystycznych możemy szukać w jelitach?
 • Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego
 • KORP- standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
 • Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii diagnozy funkcji poznawczych PU-1
 • Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (zespół Aspergera)- edukacja i wychowanie
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na zajęciach przedszkolnych
 • Szkolenie I i II stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne stopień I
 • Jak prowadzić szkolenia
 • Arteterapia drogą do rozwoju
 • Muzyka zaczyna się tam, gdzie słowo jest bezsilne- o uwalnianiu emocji w profilaktyce muzycznej
 • Szkolenie ze znajomości teoretycznych podstaw metod projekcyjnych oraz praktycznej umiejętności posługiwania się metodą Rorschacha i testem rysunku projekcyjnego
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młożdzieży

 

Joanna Mosakowska

Terapeutka Integracji Sensorycznej, pedagog specjalny, socjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Ateneum studia podyplomowe; Integracja Sensoryczna
 • Uniwersytet Gdański studia podyplomowe;  Socjoterapia- praca z grupą
 • Uniwersytet Gdański  Pedagogika Specjalna; specjalizacja: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością
 • Akademia Pomorska w Słupsku; Pedagogika specjalizacja: Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z resocjalizacją

Kursy:

 • Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym
 • Integracja Sensoryczna- stopień I i II, PSTIS
 • Sztuka negocjacji
 • Trening komunikacji interpersonalnej
 • „Prewentologia” – animator postaw prozdrowotnych
 • Kurs na wychowawcę placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Justyna Czaja

Terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog

Członek Stowarzyszenia Integracji Sensomotorycznej SISM.

Wykształcenie:

 • Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni studia podyplomowe; oligofrenopedagogika

Kursy:

 • Zachowania problemowe dzieci i młodzieży
 • Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego
 • Makaton poziom III rozszerzony
 • Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym
 • Czego uczyć uczni z z głęboką wieloraką niepełnosprawnością?- diagnoza możliwości poznawczych
 • Warsztat- kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Konferencja metodyczna „Zaburzenia procesów przetwarzania sensorycznego”
 • Praca z dzieckiem z ADHD
 • 3- stopniowe szkolenie terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem
 • Neurorozwojowe badania diagnostyczne
 • Wykorzystanie metody P. Dennisona w terapii pedagogicznej- doświadczenia w pracy
 • Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą?

Centrum Terapii Logop