Oferta

zabawy klamerkami 3

Oferta:

 • Terapia integracji sensorycznej
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia karmienia (nauka ssania, gryzienia, żucia, połykania)
 • Trening jedzenia, terapia wybiórczości pokarmowej
 • Terapia ręki
 • Terapia neofobii pokarmowej/wybiórczości pokarmowej o podłożu sensoryczno-motorycznym
 • Terapia nadmiernego ślinienia się
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Niemowlęcy masaż Shantala
 • Diagnoza logopedyczna
 • Diagnoza SI
 • Ocena rozwoju psychoruchowego KORP
 • Terapia z wykorzystaniem treningu słuchowego FORBRAIN®
 • Terapia pedagogiczna
 • Konsultacje psychologiczne
 • Zajęcia z psychologiem
 • Szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli
 • Warsztaty i konsultacje „Noszenie dzieci w chuście”
 • Szkolenia dla logopedów

Logopedzi Centrum Terapii Logop pracują na pomocach amerykańskich firm ARK Therapeutic i TALKTOOLS.
Prowadzimy terapię pozycji oralnej OPT wg programu Sary Rosenfeld Johnson.

W terapii integracji sensorycznej oraz w terapii logopedycznej wykorzystujemy trening słuchowy FORBRAIN®.

W terapii wykorzystujemy Elastyczny Terapeutyczny Taping (Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial disorders)

W naszym Centrum działa Szkoła Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka”.

To projekt, który zrodził się z pomysłu terapeutek – logopedek wczesnej interwencji na co dzień pracujących z małymi dziećmi.
Będziemy zajmować się i promować to wszystko, co wiąże się z terapeutycznym karmieniem uwzględniając globalny (w tym sensomotoryczny) rozwój dziecka.
Terapeutyczne karmienie to pozycja ciała, postawa, napięcie mięśniowe, oddech, połykanie; to faktura przyjmowanego pokarmu, jego konsystencja i zapach. To czucie pokarmu i sposób jego podawania – odpowiednio dobrane akcesoria z uwzględnieniem i zachowaniem ich właściwych parametrów.
Szkoła Terapii Karmienia to współpraca z terapeutami z USA. To szerzenie wiedzy z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej. To szkolenia. To fachowa literatura.
Szkoła Terapii Karmienia to globalne spojrzenie na dziecko.

Szkoła działa w Gdańsku oraz w Warszawie..
Zapraszamy!
Marta Baj Lieder
Renata Ulman Bogusławska

 

Kontakt:

Rejestracja telefoniczna 504-634-813.
Rejestracja mailowa: marta-baj@wp.pl
Nasz adres: ul. Rysia 2 (boczna od Kartuskiej) Gdańsk

Centrum Terapii Logop