Dla nauczycieli

IMG_3733

  1. „Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w grupie przedszkolnej”
  2. Przekraczanie linii środkowej ciała-  w przygotowaniu

Centrum Terapii Logop