Formularz zgłoszeniowy

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
oraz dokonanie wpłaty zaliczki za szkolenie w wysokości 50 zł ( w terminie 3 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego). Brak wpłaty zaliczki oznacza skreślenie z listy uczestników.
Wysłanie poniższego zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu.

Nazwa i data kursu (wymagane)

Nazwisko i imię (wymagane)

Wykształcenie (wymagane)

Miejsce zamieszkania (wymagane)

Dane do faktury (wymagane)

Zawód wykonywany (wymagane)

Miejsce pracy (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Dodatkowe informacje

Wpłaty dokonujemy przelewem na konto: 08 1140 2004 0000 3702 4789 3270
Resztę opłaty wnosimy na 14 dni przed szkoleniem.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na 14 dni lub więcej przed szkoleniem zwracamy całość zaliczki,
- na 14 i mniej dni kalendarzowych zwracamy 50 % wniesionej opłaty,
- w przypadku braku informacji o rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenie nieobecności na 2 i mniej dni
przed szkoleniem- nie zwracamy wpłat.
Rezygnacji ze szkolenia należy dokonać w formie pisemnej na adres email marta-baj@wp.pl
Ceny szkoleń obejmują: koszt organizacji, wynagrodzenie dla Prowadzącego, Certyfikaty, materiały
szkoleniowe, przerwy kawowe.

 

 

Centrum Terapii Logop